Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă (ARDLD) are capacitatea să fie un partener serios pentru orice instituție publică, ONG, investitor, care și-a propus ca obiectiv implicarea în procesul de dezvoltare durabilă a României, aliniat la modelul de dezvoltare propriu Uniunii Europene şi larg împărtăşit pe plan mondial, orientat spre îmbunătăţirea continuă a vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei, în armonie cu mediul natural.

Administrație și Bună Guvernanță

Bună Guvernanță înseamnă: deschidere, participare, responsabilitate, eficacitate, coerență. Guvernanţa este un termen confuz, care este confundat foarte des cu „guvernare”, „management”, „administraţie” sau „legislaţie”. O primă distincție care trebuie făcută este aceea dintre Guvern cu acțiunea sa, guvernarea, și guvernanță.

Guvernanța este o nouă metodă de abordare prin utilizarea procesului de tip "top-down", care a venit ca urmare a neînțelegerii complexului sistem legislativ și a lipsei de eficiență a sistemului de comunicare cu cetățenii.

Infrastructură

Infrastructura reprezintă totalitatea principiilor, metodelor şi dispozitivelor, care la nivel unitar furnizează un serviciu. Fie că vorbim despre infrastructură de transport, mediu, turism, agricultură, educație, infrastructură socială, energetică, infrastructură critică etc., toate împreună și fiecare separat reprezintă un serviciu.

Dezvoltarea durabilă în infrastructură reprezintă: îmbunătățirea accesabilității regiunilor; diminuarea dezechilibrelor regionale existente; dezvoltarea durabilă a mediului prin aplicarea principiului „Gândește global, acționează local”; dezvoltarea durabilă a infrastructurii din agricultură, turism, mediu, prin obținerea de rezultate economice, în termeni ecologici, cu protejarea mediului, dar și a consumatorului.

Mediu

Problemele legate de mediu au fost cele care au generat apariția conceptului de dezvoltare durabilă. De aceea, obiectivele strategiei aplicate asupra mediului au legătură cu toate celelalte domenii. În 2016, România a sărbătorit 25 de ani de politici de mediu. Specialiștii prezenți la eveniment au apreciat, de comun acord, că problema mediului este un efect. Cauzele sunt mai ales economice, sociale și culturale.

Comisia Brundtland, cea care a și definit dezvoltarea durabilă, a subliniat existenţa a două probleme majore: dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde mai înalte de trai pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor; dezvoltarea nu trebuie să implice distrugerea sau folosirea haotică a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambiant.

Turism

În publicația Organizației Mondiale a Turismului se precizează: „Turismul durabil dezvoltă ideea satisfacerii nevoilor turiștilor actuali și industriei turistice și, în același timp, a protejării mediului și a oportunităților pentru viitor.”

Potențialul turistic al României este unul real și, din păcate, insuficient exploatat. Avem un adevărat tezaur reprezentat de pădurile virgine. Țara noastră deține 65% din pădurile virgine rămase în Europa. Avem sate unice, unde tradițiile sunt încă vii, avem domenii schiabile, potențial speologic și balnear (România deţine 1/3 din potenţialul balnear al Europei), litoral, oglinzi de apă, Delta Dunării, parcuri naturale (Retezat, Hațeg, Geoparcul Dinozaurilor șamd).

Agricultură

Dezvoltarea durabilă în agricultură înseamnă rezultate economice, în termeni ecologici, cu protejarea mediului, dar și a consumatorului.

Dezvoltarea durabilă a agriculturii înseamnă și îmbinarea “moștenirii” țăranilor nostri, cu o continuă preocupare înspre consilierea micilor fermieri în privința noilor tehnologii. Agricultura este unul dintre sectoarele din țara noastră cu un potențial extraordinar.

Din 23,8 milioane ha, cât însumează teritoriul României, suprafaţa agricolă utilizată în exploataţiile agricole este de circa 13,3 milioane ha, (55,9 %), din care circa 8,3 milioane ha, reprezintă teren arabil.

Educație

Procesul de educație reprezintă o componentă accentuată a dezvoltării durabile. În primul rând, educația continuă, pe tot parcursul vieții, reprezintă o garanție a evoluției indivizilor care pot participa astfel constant și activ la procesul de dezvoltare al societății. În al doilea rând, programele educaționale și cele de formare profesională trebuie să țină seama de cerințele societății viitorului și asta reprezintă o continuă corelare la conceptul de dezvoltare durabilă. Și nu în ultimul rând, dezvoltarea bazei materiale a sistemului de educație pe principii de dezvoltare durabilă reprezintă o garanție a procesului de dezvoltare durabilă în ansamblul lui.

Cultură

Păstrarea patrimoniului cultural, creaţiei contemporane şi diversităţii culturale ca premisă a coeziunii şi solidarităţii europene este menţionată în mod expres în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a UE şi se regăseşte în principalele documente politice ale Uniunii Europene, se arată în Strategia Guvernului pentru 2014-2020.

Cultura poate fi considerată ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de natură spirituală, materială, intelectuală şi emoţională, care caracterizează o societate sau un grup social. Ea include nu numai artele şi literatura, ci şi moduri de viaţă, drepturile fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiţii şi credinţe.

www.ardld.ro - Copyright 2016